QUÈ FEM


 

- Realitzem estudis de ressonància magnètica i elaborem diagnòstics radiològics.

- Assessorem als veterinaris sobre el tipus de tècnica radiològica més adequada que els pugui ajudar a arribar millor al diagnòstic final.

- Donem suport a distància mitjançant teleradiologia.

- Participem en congressos formatius tant d’àmbit nacional com internacional.

AVANTATGES


 

- La Ressonància Magnètica és una de les millors tècniques de diagnòstic per imatge, ja que permet obtenir un excel.lent contrast entre els diferents teixits. Això ajuda en la discriminació i caracterització de les diferents estructures. Aporta més informació que altres tècniques d’imatge, al poder diferenciar entre teixit sa i patològic i la seva extensió amb més precisió.

- És una tècnica no invasiva, basada en els camps magnètics i que no utilitza radiacions ionitzants sent, per tant, innòcua. Permet l’estudi dels diferents teixits en tots els plans de l’espai sense manipulació de les imatges, pel que la qualitat d’aquestes és sempre òptima.

- Aporta informació que cap altre mètode facilita sobre els canvis fisiopatològics i evolutius propis de diferents patologies (fase evolutiva de col.leccions hemàtiques, de fractures, de processos tumorals i inflamatoris) així com el control evolutiu de processos tractats mèdicament o quirúrgicament.

- Poden utilitzar-se medis de contrast específics com a complement de l’estudi.

- La Ressonància Magnètica pot evitar la necessitat de cirurgia exploratòria.