El contacte es realitzarà telefònicament al 93-480-80-99 i el nostre horari és de dilluns a divendres de 8-16 h. A través de la web es podrà accedir al full de petició que es pot remetre via correu electrònic, per fax al 93-480-81-72 o bé donar-li al propietari.

Així mateix es podrà accedir al full de consentiment a l’anestèsia i al trasllat si es precisa. Donat que alguns dels pacients a qui es realitza la RM estan en estat crític, és important disposar d’una informació clínica completa i d’una analítica recent per establir el protocol anestèsic que millor s’adapti a les necessitats de cada cas.

El pacient haurà de venir en dejú de 12 hores previ a l’exploració de la RM, ja que l’estudi es realitza sota anestèsia general. Amb l’alta del pacient es lliurarà l’exploració corresponent en format CD i posteriorment s’enviarà l’informe radiològic.

El preu de la RM inclou l’anestèsia general i el contrast sempre que sigui necessari. El pagament es podrà fer en efectiu o bé amb targeta de crèdit.